Стенописи

Използваните специфични техники и материали, взаимствани от античността, реализирането както на авторски проекти, така и копизма на известни произведения на изкуството, характерноста на стенописите... Не ни остава съмнение за техния автор.